Παρουσίαση Έργου

Σκοπός και στόχοι του έργου

Το Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης Καιρικών Συνθηκών του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας έχει κύριο σκοπό:

 

  • Την Ενημέρωση των Πολιτών (εργαζομένων, επισκεπτών, διερχόμενων) για την κατάσταση του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου χρησιμοποιώντας δύο διακριτά κανάλια,
    • ενημερωτικές πινακίδες (Variable Message Signs, VMS), οι οποίες θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα επιλεγμένους χώρους στις εισόδους των οδικών αρτηριών,
    • ειδικά σχεδιασμένο Δικτυακό Τόπο Ενημέρωσης Κοινού
  • Την ενημέρωση της Περιφέρειας σχετικά με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες για τον συντονισμό των ειδικών συνεργείων, τα οποία είναι επιφορτισμένα με την διατήρηση της καλής κατάστασης του δικτύου (καθαρισμό από χιόνι, στρώσιμο αλατιού το χειμώνα, κλπ.).

   Με το σύστημα αυτό οι μεν Πολίτες (κάτοικοι και ταξιδιώτες) θα είναι ενήμεροι και θα λαμβάνουν σωστές αποφάσεις για την προετοιμασία των μετακινήσεων και των ταξιδιών τους, η δε Περιφέρεια θα μπορεί να εκμεταλλεύεται πλήρως το δυναμικό των ειδικών συνεργείων εξασφαλίζοντας ανοικτό και ασφαλή δρόμο. Επιπλέον, το έργο είναι βιώσιμο ωφελώντας την Περιφέρεια και σε ότι αφορά τα διαθέσιμα κονδύλια για τέτοιου είδους εργασίες γιατί η έγκυρη ενημέρωση θα καταλήξει σε λιγότερο χαμένο χρόνο, σωστότερη αντιμετώπιση των συνθηκών και οικονομία στα χρησιμοποιούμενα υλικά (καύσιμα, αλάτι, ειδικά εργαλεία και οχήματα).

Πέραν της ενημέρωσης για τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στο νομό και ιδιαίτερα για εποχές που δεν είναι απαραίτητο (καλοκαίρι) το έργο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προβάλει δράσεις της Περιφέρειας, δράσεις του Κέντρου Ιστορίας και Πολιτισμού Ευρυτανίας, να προβάλει τις ομορφιές της Ευρυτανίας και γενικότερα να λειτουργήσει ως διαφημιστικό μέσο για τον Νομό.