Οφέλη

   Το προτεινόμενο σύστημα αποτελεί καινοτόμο εφαρμογή και εντάσσεται στις δράσεις μεταφορών. Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη αναγκών οι οποίες διατυπώθηκαν από διάφορες πληθυσμιακές ομάδες προς την Π.Ε. Ευρυτανίας στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Καταρχήν οι Πολίτες, κάτοικοι της περιοχής, οι επαγγελματικές ενώσεις οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, αλλά και επισκέπτες ή διερχόμενοι διατύπωσαν την ανάγκη έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης για την κατάσταση των νομαρχιακών δρόμων, ειδικότερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Οι εν λόγω δρόμοι, όντας στην πλειονότητα τους ορεινοί, παρουσιάζουν έντονα προβλήματα παγετού, χιονοπτώσεων, ομίχλης και έντονης βροχής.

   Επιπλέον, τα ειδικά συνεργεία της Περιφέρειας για τον καθαρισμό των τοπικών δρόμων έως σήμερα δρουν αφού αρχίσουν τα φαινόμενα και όταν κάποια δράση εξελιχθεί πριν τα φαινόμενα προληπτικά, πολλές φορές καταλήγει να είναι άσκοπη λόγω της απουσίας τοπικών μετρήσεων.
Με το προτεινόμενο σύστημα αναμένεται να υπάρχει έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για τις συνθήκες (πάγο, χιόνι, ομίχλη, έντονη βροχόπτωση, κλπ.) που επικρατούν στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό δίκτυο, η οποία θα διαχέεται στους ενδιαφερομένους μέσω πλήθους καναλιών (Διαδίκτυο, LED VMS Πινακίδες στους Δρόμους) σε πραγματικό χρόνο. Ειδικότερα τα ειδικά συνεργεία θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν για την ανάπτυξη παγετού τουλάχιστον μια με δύο ώρες πριν, ώστε να αναπτυχθούν έγκαιρα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα (ανάπτυξη συνεργείων, στρώσιμο αλατιού, σημάνσεις, καθάρισμα δρόμου, κλπ.).

   Με το σύστημα αυτό οι μεν Πολίτες (κάτοικοι και ταξιδιώτες) θα είναι ενήμεροι και θα λαμβάνουν σωστές αποφάσεις για την προετοιμασία τους και η Περιφέρεια θα μπορεί να εκμεταλλεύεται πλήρως το δυναμικό των ειδικών συνεργείων της εξασφαλίζοντας ανοικτό και ασφαλή δρόμο. Ακόμα, δεδομένου ότι οι δρόμοι θα είναι ασφαλέστεροι και θα διατηρούνται ανοικτοί, οφέλη αναμένονται και για την τοπική οικονομία και τον Τουρισμό. Τέλος, το κοινωνικό όφελος είναι ανεκτίμητο γιατί θα ενισχυθεί η επικοινωνία κέντρου – περιφέρειας και θα μειωθούν αισθητά οι δυσκολίες στις συγκοινωνίες ιδιαίτερα με περισσότερο απομακρυσμένα χωριά. Συμπερασματικά, στους ωφελούμενους για διάφορους λόγους που προαναφέραμε συμπεριλαμβάνονται:

  • Οι Πολίτες (κάτοικοι της περιοχής αλλά και τουρίστες ή διερχόμενοι ταξιδιώτες)
  • Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
  • Οι εργαζόμενοι στα ειδικά συνεργεία της Περιφέρειας
  • Η τοπική Οικονομία και ο Τουρισμός